Lịch phát sóng tháng 10/2018

Đăng bởi EHOU ngày 09/10/2018

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa 

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 7
Tháng 10/2018
Môn học: Kinh tế học phát triển
Môn học:                            
–  Môn kinh tế học phát triển,  Giảng viên: PGS.TS Phạm Văn Dũng
– Môn Kinh tế vi mô, Giảng viên: TS Nguyễn Thị Thu Hường
– Môn Kinh tế vĩ mô, Giảng viên:  GS.TS Phạm Quang Phan

 

Bài  Nội dung Ngày phát sóng
Bài 11
Kinh tế học phát triển
Kinh tế học phát triển:
Hai chiến lược tăng trưởng kinh tế
01/10/2018
02/10/2018
03/10/2018
Bài 1
Kinh tế vi mô
Tổng quan về kinh tế học vi môn 04/10/2018
05/10/2018
06/10/2018
08/10/2018
Bài 2 Cung – Cầu 09/10/2018
10/10/2018
11/10/2018
12/10/2018
Bài 3 Lý thuyết hành vi người tiêu dùng 13/10/2018
15/10/2018
16/10/2018
Bài 4 Lý thuyết về doanh nghiệp 17/10/2018
18/10/2018
19/10/2018
Bài 5 Cấu trúc thị trường 20/10/2018
22/10/2018
23/10/2018
24/10/2018
25/10/2018
26/10/2018
Bài 6 Thị trường yếu tố sản xuất và vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường 27/10/2018
29/10/2018
30/10/2018
31/10/2018
Bài 1
Kinh tế vĩ mô
Đối tượng, phương pháp nghiên cứu kinh tế học vĩ mô và hệ thống kinh tế vĩ mô 31/10/2018
01/11/2018


Dịch ngôn ngữ (Translate) »