Lịch phát sóng tháng 10/2021

Đăng bởi EHOU ngày 20/10/2021

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 10/2021
Môn học: Kế toán công ty, Định giá tài sản
Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Hương, ThS. Ngô Ánh Nguyệt

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 7 Báo cáo tài chính trong các công ty 01/10/2021
02/10/2021
04/10/2021
05/10/2021
06/10/2021
07/10/2021
Bài 1
(Định giá tài sản)
Tổng quan về định giá tài sản 08/10/2021
09/10/2021
11/10/2021
12/10/2021
13/10/2021
14/10/2021
15/10/2021
16/10/2021
18/10/2021
19/10/2021
Bài 2 Cơ sở giá trị và các nguyên tắc định giá tài sản 20/10/2021
21/10/2021
22/10/2021
23/10/2021
25/10/2021
26/10/2021
27/10/2021
28/10/2021
29/10/2021
30/10/2021


Dịch ngôn ngữ (Translate) »