Lịch phát sóng tháng 11/2018

Đăng bởi EHOU ngày 18/11/2018

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa 

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 7
Tháng 11/2018
Môn học: Kinh tế học phát triển
Môn học: Môn Kinh tế vi mô, Giảng viên: GS.TS Phạm Quang Phan
Bài  Nội dung Ngày phát sóng
Bài 1 Đối tượng, phương pháp nghiên cứu kinh tế học vĩ mô và hệ thống kinh tế vĩ mô 02/11/2018
Bài 2 Một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản 03/11/2018
05/11/2018
06/11/2018
07/11/2018
Bài 3 Thị trường tiền tệ và thị trường tài chính 08/11/2018
09/11/2018
10/11/2018
12/11/2018
13/11/2018
14/11/2018
Bài 4

 

 

Lạm phát và thất nghiệp 15/11/2018
16/11/2018
17/11/2018
Bài 5 Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở 19/11/2018
20/11/2018
21/11/2018
22/11/2018
23/11/2018
Bài 6 Tăng trưởng và phát triển kinh tế – hệ thống các chính sách kinh tế vĩ mô trong điều kiện nền kinh tế thị trường 24/11/2018
26/11/2018
27/11/2018
28/11/2018
29/11/2018


Dịch ngôn ngữ (Translate) »