Lịch phát sóng tháng 11/2021

Đăng bởi EHOU ngày 23/11/2021

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 11/2021
Môn học: Định giá tài sản, Tư tưởng Hồ Chí Minh
Giảng viên: ThS. Ngô Ánh Nguyệt, PGS.TS. Trần Thị Lan Hương

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 3 Quy trình định giá tài sản 01/11/2021
02/11/2021
03/11/2021
04/11/2021
05/11/2021
06/11/2021
Bài 4 Các phương pháp định giá tài sản 08/11/2021
09/11/2021
10/11/2021
12/11/2021
13/11/2021
15/11/2021
16/11/2021
17/11/2021
18/11/2021
19/11/2021
20/11/2021
22/11/2021
23/11/2021
24/11/2021
Bài 1
(Tư tưởng Hồ Chí Minh)
Cơ sở, quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh – Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, cách mạng giải phóng dân tộc 25/11/2021
26/11/2021
27/11/2021
29/11/2021
30/11/2021


Dịch ngôn ngữ (Translate) »