Lịch phát sóng tháng 11/2022

Đăng bởi EHOU ngày 14/11/2022

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 11/2022
Môn học: Kinh tế học phát triển, Marketing căn bản
Giảng viên: PGS.TS. Phạm Văn Dũng, TS. Tăng Thị Hằng

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 6
(Kinh tế học phát triển)
Khoa học – công nghệ với tăng trưởng và phát triển kinh tế 02/11/2022
03/11/2022
Bài 7 Cơ cấu kinh tế với tăng trưởng kinh tế 04/11/2022
05/11/2022
Bài 8 Cơ chế thị trường và vai trò kinh tế của Nhà nước 07/11/2022
08/11/2022
Bài 9 Kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân với tăng trưởng, phát triển kinh tế 11/11/2022
12/11/2022
14/11/2022
15/11/2022
Bài 10 Tăng trưởng kinh tế với phúc lợi con người 16/11/2022
17/11/2022
18/11/2022
19/11/2022
Bài 11 Hai chiến lược tăng trưởng kinh tế 21/11/2022
22/11/2022
23/11/2022
24/11/2022
Bài 1
(Marketing căn bản)
Tổng quan về kinh doanh và Marketing 25/11/2022
26/11/2022
28/11/2022
29/11/2022
Bài 2 Nghiên cứu và dự báo thị trường 30/11/2022
01/12/2022


Dịch ngôn ngữ (Translate) »