Lịch phát sóng tháng 12/2020

Đăng bởi EHOU ngày 05/01/2021

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 12/2020
Môn học: Tâm lý học tư pháp
Giảng viên: TS. Dương Thị Loan

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 1 Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp của tâm lý học tư pháp 02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
05/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
Bài 2 Phân tích tâm lý hành vi phạm tội 10/12/2020
11/12/2020
12/12/2020
Bài 3 Chức năng tâm lý của hoạt động tư pháp 14/12/2020
15/12/2020
Bài 4 Cơ sở tâm lý của hoạt động điều tra vụ án hình sự 16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
19/12/2020
Bài 5 Cơ sở tâm lý của hoạt động xét xử vụ án hình sự 21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
24/12/2020
25/12/2020
26/12/2020
28/12/2020
Bài 6 Cơ sở tâm lý của hoạt động giáo dục, cải tạo phạm nhân 29/12/2020
30/12/2020
31/12/2020


Dịch ngôn ngữ (Translate) »