Lịch phát sóng tháng 12/2022

Đăng bởi EHOU ngày 16/12/2022

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 12/2022
Môn học: Marketing căn bản, Marketing ngân hàng
Giảng viên: TS. Tăng Thị Hằng, ThS. Lê Thị Nghĩa

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 3
(Marketing căn bản)
Quản trị chiến lược Marketing – Chiến lược sản phẩm 02/12/2022
03/12/2022
05/12/2022
06/12/2022
Bài 4 Chiến lược giá – Chiến lược phân phối 07/12/2022
08/12/2022
Bài 5 Chiến lược chiêu thị 09/12/2022
10/12/2022
12/12/2022
13/12/2022
Bài 6 Tổ chức và hoạt động Marketing 14/12/2022
15/12/2022
16/12/2022
17/12/2022
Bài 1
(Marketing ngân hàng)
Tổng quát về Marketing ngân hàng 19/12/2022
20/12/2022
21/12/2022
22/12/2022
Bài 2 Nghiên cứu khách hàng của ngân hàng 23/12/2022
24/12/2022
Bài 3 Nghiên cứu môi trường kinh doanh của ngân hàng và lựa chọn thị trường mục tiêu 26/12/2022
27/12/2022
28/12/2022
29/12/2022
Bài 4 Phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng 30/12/2022
31/12/2022


Dịch ngôn ngữ (Translate) »