Lịch phát sóng tháng 12/2017

Đăng bởi EHOU ngày 05/12/2017

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa 

 

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 12/2017
Môn học: Công pháp quốc tế
Giảng viên:        ThS Phạm Hồng Hạnh

 

Bài  Nội dung Ngày phát sóng
Bài mới Công pháp quốc tế, ThS Phạm Hồng Hạnh 01/12/2017
Bài 1 Tổng quan về luật quốc tế 02/12/2017
04/12/2017
06/12/2017
Bài 2 Chủ thể của luật quốc tế 08/12/2017
09/12/2017
Bài 3 Luật điều ước quốc tế 13/12/2017
15/12/2017
16/12/2017
Bài 4 Lãnh thổ trong luật quốc tế 18/12/2017
20/12/2017
Bài 5 Luật ngoại giao lãnh sự 22/12/2017
23/12/2017
25/12/2017
Bài 6 Giải quyết tranh chấp 27/12/2017
29/12/2017


Dịch ngôn ngữ (Translate) »