Lịch phát sóng tháng 6/2020

Đăng bởi EHOU ngày 22/06/2020

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 6/2020
Môn học:  Luật hôn nhân và gia đình, Luật hành chính Việt Nam
Giảng viên: PGS. TS Nguyễn Thị Lan, ThS. Nguyễn Thị Thủy

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 4
(Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam)
Chấm dứt hôn nhân 01/06/2020
02/06/2020
03/06/2020
04/06/2020
05/06/2020
06/06/2020
Bài 5 Căn cứ phát sinh quan hệ giữa cha mẹ và con 08/06/2020
09/06/2020
10/06/2020
11/06/2020
Bài 6 Quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên trong gia đình 12/06/2020
13/06/2020
15/06/2020
16/06/2020
Bài 1
(Luật Hành chính Việt Nam)
Khoa học Luật hành chính và Luật hành chính 17/06/2020
18/06/2020
19/06/2020
20/06/2020
22/06/2020
23/06/2020
24/06/2020
25/06/2020
Bài 3 Các nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính Nhà nước 26/06/2020
27/06/2020
29/06/2020
30/06/2020


Dịch ngôn ngữ (Translate) »