Lịch phát sóng tháng 6/2021

Đăng bởi EHOU ngày 22/06/2021

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 6/2021
Môn học: Luật quốc tế, Thị trường chứng khoán
Giảng viên: ThS. Phạm Hồng Hạnh, TS. Nguyễn Lê Cường

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 5
(Luật quốc tế)
Luật ngoại giao lãnh sự 03/06/2021
04/06/2021
Bài 6 Giải quyết tranh chấp 04/06/2021
05/06/2021
07/06/2021
08/06/2021
09/06/2021
10/06/2021
11/06/2021
12/06/2021
Bài 1
(Thị trường chứng khoán)
Khái quát về thị trường chứng khoán 14/06/2021
15/06/2021
16/06/2021
17/06/2021
Bài 2 Trái phiếu 18/06/2021
19/06/2021
21/06/2021
22/06/2021
23/06/2021
24/06/2021
Bài 3 Cổ phiếu 25/06/2021
26/06/2021
28/06/2021
29/06/2021
Bài 4 Thị trường chứng khoán sơ cấp 31/06/2021
01/07/2021


Dịch ngôn ngữ (Translate) »