Lịch phát sóng tháng 7/2020

Đăng bởi EHOU ngày 24/07/2020

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 7/2020
Môn học: Luật hành chính Việt Nam
Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Thủy

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 2
(Luật hành chính Việt Nam)
Các nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính Nhà nước 01/07/2020
02/07/2020
03/07/2020
04/07/2020
Bài 3 Hình thức và phương pháp quản lý hành chính Nhà nước 06/07/2020
07/07/2020
08/07/2020
09/07/2020
Bài 4 Thủ tục hành chính và Quyết định hành chính 10/07/2020
11/07/2020
13/07/2020
14/07/2020
15/07/2020
16/07/2020
Bài 5 Địa vị pháp lý hành chính của Cơ quan hành chính Nhà nước và tổ chức xã hội 17/07/2020
18/07/2020
20/07/2020
21/07/2020
Bài 6 Địa vị pháp lý hành chính của cán bộ, công chức và cá nhân 22/07/2020
23/07/2020
24/07/2020
25/07/2020
Bài 7 Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính 27/07/2020
28/07/2020
29/07/2020
30/07/2020
Bài 8 Những biện pháp pháp lý bảo đảm pháp chế trong quản lý hành chính Nhà nước 31/07/2020
01/08/2020


Dịch ngôn ngữ (Translate) »