Lịch phát sóng tháng 7/2022

Đăng bởi EHOU ngày 22/07/2022

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 7/2022
Môn học: Tư pháp quốc tế
Giảng viên: TS. Trần Minh Ngọc

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 2 Xung đột pháp luật về tư pháp quốc tế 01/07/2022
02/07/2022
04/07/2022
05/07/2022
Bài 3 Quyền sở hữu và thừa kế trong tư pháp quốc tế 06/07/2022
07/07/2022
08/07/2022
09/07/2022
Bài 4 Hợp đồng trong tư pháp quốc tế 11/07/2022
12/07/2022
13/07/2022
14/07/2022
15/07/2022
16/07/2022
Bài 5 Hôn nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế 18/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
Bài 6 Quyền sở hữu trí tuệ trong tư pháp quốc tế 22/07/2022
23/07/2022
25/07/2022
26/07/2022
Bài 8 Giải quyết tranh chấp trong tư pháp quốc tế 27/07/2022
28/07/2022
29/07/2022
30/07/2022

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »