Lịch phát sóng tháng 7/2017

Đăng bởi EHOU ngày 03/07/2017

 

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa 

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 7/2017
Môn học: Luật Dân sự Việt Nam 1
Giảng viên: TS. Vũ Thị Hồng Yến

 

Bài  Nội dung Ngày phát sóng
Bài 2
 
Quan hệ pháp luật dân sự 01/07/2017
03/07/2017
05/07/2017
Bài 3 Giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, hiệu hiệu 07/07/2017
08/07/2017
10/07/2017
12/07/2017
Bài 4

 

Tài sản và quyền sở hữu, bảo vệ quyền sở hữu 14/07/2017
15/07/2017
17/07/2017
19/07/2017
Bài 5 Các hình thức sở hữu, căn cứ xác lập, chấm dứt quyền sở hữu, các quy định khác về quyền sở hữu 21/07/2017
22/07/2017
24/07/2017
26/07/2017
Bài 6 Thừa kế 28/07/2017
29/07/2017
31/07/2017

 

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »