Lịch phát sóng tháng 7/2018

Đăng bởi EHOU ngày 02/07/2018

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa 

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 7
Tháng 07/2018
Môn học: Tư pháp quốc tế; Luật Thương mại Quốc tế; Kinh tế phát triển
Giảng viên: TS. Mai Thanh Hiền; TS. Nguyễn Văn Luật;  PGS. TS Phạm Văn Dũng

 

Bài  Nội dung Ngày phát sóng
Bài 6
(Tư pháp quốc tế)
Quyền sở hữu trí tuệ trong tư pháp quốc tế 02/07/2018
03/07/2018
04/07/2018
05/07/2018
Bài 7 Giải quyết tranh chấp trong tư pháp quốc tế 06/07/2018
07/07/2018
09/07/2018
10/07/2018
Bài Mới  Luật thương mại quốc tế 11/07/2018
Bài 1 Tổng quan về Luật Thương mại quốc tế hiện nay 7/11/2018
7/12/2018
7/13/2018
Bài 2 Pháp luật Thương mại quốc tế toàn cầu của WTO 7/14/2018
7/16/2018
7/17/2018
7/18/2018
7/19/2018
Bài 3 Cam kết của Việt Nam gia nhập WTO và hiệp định thương mại Việt – Mỹ 7/20/2018
7/21/2018
7/23/2018
7/24/2018
Bài 4 Cơ sở pháp luật quốc tế ASEAN về thương mại 7/25/2018
7/26/2018
Bài 5 Hợp đồng thương mại quốc tế; Trọng tài thương mại quốc tế 7/27/2018
7/28/2018
Bài 1
(Kinh tế phát triển)
Những vấn đề cơ bản của Kinh tế học phát triển 7/30/2018
7/31/2018


Dịch ngôn ngữ (Translate) »