Lịch phát sóng tháng 8/2021

Đăng bởi EHOU ngày 23/08/2021

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 8/2021
Môn học: Thị trường chứng khoán, Thuế
Giảng viên: TS. Nguyễn Lê Cường, ThS. Hoàng Thị Huyền

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 8 Phân tích cổ phiếu 02/08/2021
03/08/2021
Bài 1
(Thuế)
Tổng quan về thuế 04/08/2021
05/08/2021
06/08/2021
07/08/2021
Bài 2 Thuế giá trị gia tăng 09/08/2021
10/08/2021
11/08/2021
12/08/2021
13/08/2021
14/08/2021
Bài 3 Thuế tiêu thụ đặc biệt 16/08/2021
17/08/2021
18/08/2021
20/08/2021
21/08/2021
23/08/2021
24/08/2021
Bài 4 Thuế xuất khẩu, nhập khẩu 25/08/2021
26/08/2021
27/08/2021
28/08/2021
30/08/2021
31/08/2021


Dịch ngôn ngữ (Translate) »