Lịch phát sóng tháng 8/2017

Đăng bởi EHOU ngày 08/08/2017

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa 

 

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 8/2017
Môn học: Luật Dân sự Việt Nam 1 và Luật dân sự Việt Nam 2
Giảng viên: TS. Vũ Thị Hồng Yến

 

Bài  Nội dung Ngày phát sóng
Bài 6 (Môn luật dân sự Việt Nam 1)
Thừa kế
02/08/2017
04/08/2017
Bài 1 (Môn luật dân sự Việt Nam 2)
Khái quát chung về nghĩa vụ dân sự
05/08/2017
07/08/2017
09/08/2017
11/08/2017
Bài 2 Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự 14/08/2017
16/08/2017
  18/08/2017
Bài 3 Quy định chung về hợp đồng dân sự 19/08/2017
21/08/2017
23/08/2017
Bài 4 Các hợp đồng có mục đích chuyển quyền sở hữu đối với tài sản 25/08/2017
26/08/2017
28/08/2017
Bài 5 Các hợp đồng có mục đích chuyển quyền sử dụng đối với tài sản 30/08/2017
31/08/2017


Dịch ngôn ngữ (Translate) »