Lịch phát sóng tháng 9/2017

Đăng bởi EHOU ngày 05/09/2017

 

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

 

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 9/2017
Môn học: Luật Dân sự Việt Nam 2 và Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam
Giảng viên: TS. Vũ Thị Hồng Yến
                       TS. Nguyễn Thị Lan

 

Bài  Nội dung Ngày phát sóng
Bài 6 (Môn luật dân sự Việt Nam 2) Các hợp đồng có đối tượng là công việc 01/09/2017
02/09/2017
Bài 7 Quy định chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 04/09/2017
06/09/2017
Bài 8 Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong một số trường hợp cụ thể 08/09/2017
11/09/2017
Bài Mới Môn Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam (Tiến sĩ: Nguyễn Thị Lan) 13/09/2017
Bài 1 Khái luận chung về hôn nhân và gia đình 15/09/2017
16/09/2017
Bài 2 Kết hôn 18/09/2017
20/09/2017
Bài 3 Quan hệ giữa vợ chồng 22/09/2017
25/09/2017
Bài 4 Chấm dứt hôn nhân 26/09/2017
28/09/2017
Bài 5 Căn cứ phát sinh quan hệ giữa cha mẹ và con 29/09/2017
30/09/2017


Dịch ngôn ngữ (Translate) »